Welkom bij Da11y.nl, waar we geloven in de kracht van toegankelijke digitale ervaringen. Onze diensten zijn gericht op het creëren van websites die niet alleen esthetisch aantrekkelijk zijn, maar ook toegankelijker voor iedereen, ongeacht hun beperkingen.

Onze specialisme omvat:

  • Bouwen van WordPress websites die grotendeels voldoen aan toegankelijkheidscriteria.
  • Onderhouden en optimaliseren van websites met een focus op digitale toegankelijkheid.
  • Testen van websites met zowel handmatige als geautomatiseerde tools.
  • Voorzien van video’s van ondertiteling en transcripties.
  • Toegankelijk maken van PDF-bestanden.
  • Oplossen van problemen geïdentificeerd tijdens het testen.
  • Communicatie met klanten over website-gerelateerde toegankelijkheidsproblemen.
  • Schrijven van heldere, toegankelijke webteksten.
  • Structureren van webpagina’s voor optimale navigatie.
  • Zorgen voor de juiste contrastverhoudingen voor betere leesbaarheid.

Ontdek hoe we bij Da11y.nl werken aan een inclusievere digitale wereld en neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Quote " Hoe wij websites transformeren"
Quote " Hoe wij websites transformeren"